شرکت وزش تدبیر پارس :
در سالهای اخیر، همگام با پیشرفت تکنولوژی ، احداث ساختمانهای بزرگ بیش از پیش رونق یافته است که این امر بدنبال خود بهینه شدن سیستم های قدیمی یا ورود سیستم های جدید به بازار ساختمان را بدنبال داشته است.
بخش عمده و مهم ساختمانهای بزرگ به پارکینگ اتومبیل اختصاص دارد زیرا تردد ساکنان یا مراجعان این ساختمانها عمدتا از طریق اتومبیل انجام می پذیرد . بخصوص در شهر های بزرگ که محل یافتن پارک اتومبیل یکی از دغدغه های روزمره به شمار می رود ، وجود جای پارک کافی در یک ساختمان ، از امتیازات عمده آن به شمار می آید . جای پارک کافی به حدی مهم ا ست که امروزه شهرداریها نیز توجه خاصی بران دارند. تمام این موارد سبب خواهند بود که سازندگان تمایل به ساخت پارکینگهای بیشتری در ساختمانها داشته باشند.
شرکت وزش تدبیر پارس در پی احساس نیاز به بروز رسانی بخش تخلیه هوا و مدیریت دود در پارکینگ های اتومبیل در تهران تاسیس شد و پس از بررسی های متعدد موفق به اخذ نمایندگی از شرکت Novenco به عنوان یکی از معتبرترین شرکتهای فعال در این زمینه گردید.
کارشناسان این شرکت پس از گذراندن دوره های لازم در کشور هلند هم اکنون در ایران مشغول به فعالیت می باشند و باعث افتخار است که سهمی در خدمت رسانی به کارفرمایان محترم را داشته باشند .