فنهای محوری AZN:

فنهای محوری با قیمت رقابتی دارای بازده ۹۰% به همراه تا ۴۰% مصرف انرژی کمتر از محصولات مشابه. AZN ZerAx استانداردی جدید در بازده زیاد و مصرف انرژی کم را مطرح می نماید . به علاوه ساختار این محصول به گونه ای طراحی شده است که این تکنولوژی بالا با قیمت پایین در دسترس باشد . در نتیجه سرمایه گذاری اولیه در کمتر از یکسال بازخواهد گشت.