مگامال اکباتان
بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه
بازار چارسو
مجتمع مسکونی و اداری الهیه